top of page

Tiedote laskutusosoitteista - Information om faktureringsadresser -
Information regarding billing adress

 

Paras toimittaja / Bästa Leverantör / Best supplier,

Toivomme sinunkin siirtyvän verkkolaskutukseen.
Verkkolaskutusosoitteemme ja löydät välittäjäntunnus alla olevasta taulukosta.

Vi önskar att också ni skulle gå över till e-fakturering.
Vår e-faktureringsadress och förmedlarkoden hittar ni i tabellen nedan.

We wish that you would also switch to e-invoicing.
Our e-invoice address and operator ID in the table below.

Verkkolaskut / Nätfakturor / E-invoice address

Verkkolaskuosoite / e-faktura adress / e-invoice address: 003733044712
Välittäjän tunnus / Operatörs ID / Operator ID: 003708599126 (OpenText

Sähköpostilaskut pdf-muodossa / e-postfakturor i pdf-format / e-mail invoices in pdf-format:

primeproductionmarketing@app.fennoa.com
(Yksi lasku per tiedosto. / En faktura per fil. / One invoice per file.)

Paperilaskujen postitusosoite / Postningsadress för pappersfakturor / Paper invoice to following address:

primeproductionmarketing@app.fennoa.com
Prime Production Marketing Ab
Alholmintie 72, 68600 Pietarsaari
FINLAND

bottom of page